HUALIEN 

Město je hlavním, a se svými 100 tisíci obyvateli největším městem východního (pacifického) pobřeží ostrova. Pobřeží je hornaté, dramatické, řídce osídlené a je každoročně v cestě tajfunům. Hualien je kouzelné město na břehu oceánu. Začalo se rozvíjet počátkem 20.století současně s výstavbou železnice. 

Nedaleko města je soutěska Taroko.

TAIWAN 014 - Hualien